Δημήτρης Μπαρμπαγιάννης, Impromptu Photography

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ